Er zijn twee dagen in elke week waarover we ons geen zorgen moeten maken Twee dagen die vrijgehouden zouden moeten worden van angst en vrees. Een van deze dagen is Gisteren met al zijn vergissingen, bezorgdheden, fouten en miskleunen. Gisteren is gesloten voor altijd waarover we geen controle meer hebben,

Al het geld in de wereld kan Gisteren niet terugbrengen.

We kunnen geen enkele handeling die we hebben uitgevoerd terugdraaien, We kunnen geen enkel woord wissen dat we hebben gezegd. Gisteren is opgesloten in het verleden voor altijd! De andere dag waar we ons geen zorgen over moeten maken is Morgen met haar mogelijke tegenslagen, lasten, grote beloftes en zwakke prestaties. De zon van Morgen zal opgaan ofwel in glorie of achter een masker van wolken – maar zij gaat op. Totdat de zon opgaat hebben we belang bij Morgen, omdat het nog niet geboren is.

Dat brengt ons bij één dag Vandaag! Iedereen kan op deze dag de strijd leveren. Het wordt alleen maar ondraaglijk als je de lasten erbij optelt van deze twee vreselijke eeuwigheden – Gisteren en Morgen – dan gaan we kapot. Het kan nooit de ervaring van Vandaag zijn dat de mensen tot gekte drijft. Het is de wroeging of bitterheid van iets dat Gisteren gebeurde, of de ontzetting van wat Morgen zou kunnen gebeuren.

Laat ons reizen in de tijd – maar Een Dag per keer…

Advertenties