Categorieën
Gemstones

Noösferische Sprong by José Arguelles {+2011} getransferreerd door [TDH]

Bio Data of TDH:
Born April 6th, 1972 / 15.30 Stadskanaal.
BirthStone: Diamond
Mayan Sign: Yellow Crystal Star. [Kin 168 / Galactic Port]

Currently running: http://crystalstars.nl

I-Ching & Tzolkin 2Gether!

De transformatie van mensen tot noösferische Chips – Aangevuld en overgenomen uit Tijd & de Technosfeer / José Arguelles+

Currently we are facing this point in time:

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU

Thank you Michael Jackson for all your inspiring songs – But the above one is the most impressive you ever made!

From the Julian/Gregorian Dates towards… the Calendar of the Moon 13/28 and 13:20 DreamSpell/Tzolkin…

Cycliciteit van Tijd / Teit

The Rainbow Bridge to Universal Peace…
http://lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-is-universal-peace.html

Peace from the Alpha Channel in Istanbul[Asia]:
http://dkb-mevlana.org.tr
Dutch Foundation of the Knowledge Book:
http://hetkennisboek.nl

The current World Government still has $-Signs Only in their eyes: [][]
https://www.bing.com/videos/search?q=severn+suzuki&view=detail&mid=AAFE8360308B17B2B4D2AAFE8360308B17B2B4D2&FORM=VIRE


https://www.bing.com/videos/search?q=Shakira+imagine&&view=detail&mid=C263A7D1240554A4EE3FC263A7D1240554A4EE3F&&FORM=VRDGAR – Shakira / Imagine – 2015


The place where the Ancient Maya’s lived

De 13 tonen:
I – Hun [Hoen] – Magnetische Toon
II – CA [Kaa] – Lunaire Toon
III – OX [Osj] – Elektrische Toon
IV – CAN [Kaan] – Zelfbestaande Toon
V – HO [Hoo] – Boventoon Toon
VI – UAC [Oewak] – Ritmische Toon
VII – UC [Oek] – Resonerende Toon
VIII – VAXAC [Vasjak] – Galactische Toon
IX – BOLON [Bolón] – Solaire Toon
X – LAHUN [Lahoen] – Planetaire Toon
XI – HUN LAHUN [Hoen Lahoen] – Spectrale Toon
XII – CA LAHUN [Kaa Lahoen] – Kristallen Toon
XIII – OX LAHUN [Osj Lahoen] – Kosmische Toon

José bedankt deze dag met jouw Dubbele Energie in de winkel.

http://lawoftime.org

This is the Work that came Straight from the loaded Knowledge of the Maya’s. They had Rituals in which they Loaded Their Knowledge on Skulls. One of them can be found at: Crystal Stars, Gele Rijders Plein 6, 6811 AN ARNHEM. This one is not for Sale. 100% Obsidian; 18,8 kg.

Beste Nederlandse Site over de Maya-Tijd: http://www.natuurlijketijd.nl

http://translate.google.com – for translation into 80 languages already.
https://www.babelfish.com/ – Founded by Yahoo to translate in 1995 to Translate

Who owns your time owns your mind; own your own time and know your own mind. — José Argüelles/Valum Votan [=The Closer of the Cycle of the 12. Baktun]

Finally a new month – Kin 081 – Powerful day!

From the dedication of my tomb, long count 9.13.0.0.0 to the closing of the Baktun, 10.0.0.0.0 [21-12-2012], cam the seven generations of prophecy which you are now all living. 13 Years of the forgetting were followed and sealed by theprophecy of the 13 Heavens and the 9 Nells. From Quetzalcoatl to the Harmonic Convergence, this prophecy rolled, followed by three years of approaching peace and three deep Years of Darkness. Then cam the return of the light, in that 7th year, which became the first of the seven years of prophecy.

The Mayan Apocalypse, the rendering of the Mayan Factor as a reality to all those who could not hear or heed my call for a return to True Time…

As I have told myself many times in the past 3 years, “Yes this is all true.” It is no invention. The life of José Argüelles has been instrumented for this Truth. He built a sacred tomb, a monument of Time Release – yes exactly 1260 years elapsed from the closing of the tomb (AD692), to its opening (AD1952). And from the dedication of the tomb to the end of the cycle of 13 Baktuns (AD2012), is exactly 1320 years. 12:60; 13:20 coded in stone in a tomb connected by a speaking Tube; TELEKTONON – without which it never would have been Discovered.

Dreamspell

Telektonon

https://projectnoosphere.com/ – Meditate to upgrade your own consciousness

http://noosphere.princeton.edu/ – Consciousness measured

https://lawoftime.org/history/

Since 1989… in Gregorian! – The biography of José A. can also be found there..

http://aardbron.nl/noosfeer/

De dikte van de Atmosfeer in Schillen uitgelegd.

https://www.geestkunde.net/woordenlijst/noosfeer.shtml

Geest-Kunde & de toekomstige Noösfeer

http://www.pan-holland.nl/Noosfeer/noosfeer-intro.html

Nog een andere uitleg…

http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/pmwiki.php/Site/2-4-1NumenMemenMindStuffEnNomen

Tijd-Ruimte-Holte Bewustzijn

https://www.geenszins.info/2009/11/03/bestaat-toeval-in-de-noosfeer/

Noösfeer en toeval… Filosofische benadering.

Albert Einstein:
“Sinds het begin van het Atoomtijdperk [1944] is niets hetzelfde gebleven, behalve de manier waarop Mensen denken, zodat we op een ongekende Catastrofe Afstevenen!!”

Symbols to Reach our new Destiny: the Noösphere

De overgang naar de noösfeer wordt door Moeder Aarde als een Crisis beleefd omdat zijn systemen gestresst raken. Aangezien de Aarde als een heel Systeem Functioneert levert Stress op één onderdeel van het Systeem Feitelijke Stress in het Gehele Systeem op. Laten we de punten van opgebouwde stress nog eens bekijken. De Magnetische 12:60-Activiteit van de mens heeft het electromagnetische veld verstoord & vervormd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vernadski

De Russische man 8er de Noösfeer Transformatie-Studie

Het vrijkomen van Vrije Energie ten gevolge van de GeoChemische Verbranding [Nu: AmazoneWoud] draagt aan deze stressvolle verbvorming bij door e afname van het Ozongehalte in de Ionosfeer en de opwarming van het klimaat.

De uitbarsting van Vulkaan Pinatubo in 1991 heeft op de gehele aarde een Temperatuur Daling veroorzaakt van 1°C.

The Noosphere can function only by releasing more and more spiritual energy with an ever higher potential.
—Teilhard de Chardin, The Future of Man

De Radioactiviteit die in de atmosfeer is vrijgekomen in de Afgelopen 100 jaren beïnvloedt op een ongunstige manier het resonantie-veld van het DNA, dat al door de 12:60 Frequentie tot een versnelling van de vermenigvuldiging en verspreiding van de Mensen door de biosfeer werd aangezet. Met zijn kunstmatig hulpmiddel, de machine gaat de mens nog verder met de verstoring van het inherente evenwicht, dat in stand gehouden wordt door de druk die de soorten op elkaar uitoefenen, wat een massaal uitsterven van soorten tot gevolg kan hebben.

De Dierentuinen in de wereld zijn de Moderne Arken Van NoAch.

Het goede nieuws is dat dit alles in Overeenstemming is met het plan dat tot doel heeft om een ultieme Crisis op Aarde op te wekken waardoor de Biosfeer volledig in de Noösfeer zal veranderen. Als de oorsprong van deze Crisis de afwijking van de dominante soort is, die functioneert volgens een Kunstmatig TimingsMechanisme [Juliaanse/Gregoriaanse Kalender] dat conflicteert met de universele Timings Frequentie, dan is het duidelijk dat de stabilisatie van de overgang naar de noösfeer tot stand zal komen doordat de dominante soort bewust terugkeert tot de Correcte TimingFrequentie. Dit kan hij/zij alleen doen door zich te houden aan een Macro-Organiserend Programma dat de Menselijke Soort Volledig in de 13:20 Frequentie zal brengen.

Als de geheel-systeem-analyse ernaar streeft de zwakke plek in het functioneren van het Tijd-Schip Aarde te vinden, dan moeten zij in stand worden gehouden door foutieve en kunstmatige TimingConcepten. Aangezien de noösfeer, de geest van tijd op Aarde, de volgende Evolutionaire Cycli definiëren en omdat de mensen een route volgen die gedicteerd wordt doordat zij in de verkeerde tijd leven, is een KalenderHervorming het oog van de Naald waar de Mensheid doorheen moet gaan om bij de Noösfeer te komen.

Alleen door de noösfeer is het programma van tijd op Aarde. Tijd is alles wat de noösfeer ons te bieden heeft. In aanmerking genomen dat de kunstmatige tijd van de technosfeer eigenlijk ten einde is gelopen, zou de noösferische tijd een welkom geschenk moeten zijn.

Wetenschap is altijd in absolute zin nauwkeurig. Het is niet slechts de kalenderhervorming die het oog van de Naald vormt waardoor we naar de noösfeer zullen transformeren – het is de Dertien Manen/28 Dagen-Kalender die door de 260-daagse Telling van de Tovenaar is gekalibreerd, Gesynchroniseerd met de Gregoriaanse Kalenderdatum 26 juli, die het exacte Toegangsbewijs tot de Noösfeer verschaft. Dan moet dit Ticket bovendien precies op het goede moment worden gebruikt. Dat is het moment dat de voorstelling klaar is om te beginnen. Andere Metafoor: Er is een slot op de deur naar de noösfeer en er is maar één sleutel die op deze noösferische toegangsdeur past en hem kan openen. Die sleutel is de 13-Manen-28-dagen Kalender. Deze start met als eerste dag op 26 juli van de Gregoriaanse kalender.

Het is de exacte aanwending van deze 13-Manen-28-dagen-kalender [Maya-Kalender] die IEDER mens tot een Noösferische chip van het Regenboog Brein of Zero Point Field zal maken. Wordt de Noösfeer geopend, dan zal de Dagelijkse Frequentie van Tijd (f = 1 / T) ook blijven aangestuurd worden door middel van de aanpassing met de Frequentie van het Noösferische Controlepaneel; de PSI-bank. Hierdoor zal het bewustzijn van de mensheid uiteindelijk veranderen en het onderontwikkelde niveau waardoor het momenteel in de Kunstmatige Wereld van de Technosfeer wordt gehouden zal uiteindelijk worden overstegen.

Homo Sapiëns wordt dan Homo Noöspericus.

KokoPelli, de Gebochelde Fluitspeler leidt de Mensheid van de Technosfeer naar de Noösfeer door de Sipapu-Tunnel naar 13 Manen van VREDE.
[p. 148 van Tijd & de Technosfeer; het Meesterwerk van José Arguëlles]

Islamitische Maankalender heeft de volgende verschillen met de Gregoriaanse:
1. Hij is gebaseerd op een bekende Historische gebeurtenis, de Hegira oftewel de Vlucht van de Profeet Muhammed van Mekka naar Medina, die op de nieuwe Maan oftewel Muharrem 1, Juliaans: 16 Juli 622 / Gregoriaans: 26 juli 622 wordt gedateerd. Dit is de reden waarom we op 25 Juli ieder Zonnejaar de Dag buiten de Tijd vieren in de 13 Manen 28 dagen Kalender.
2. Hij is een onvervalst 12-maandelijkse Maankalender die volgens een cyclus van Zuiver Lunaire jaren van 354 dagen verloopt, zonder tussenliggende Lunaties, waardoor hij in dat opzicht niet Jaarlijks met de 365-daagse Zonnecyclus Harmonieert.

4-Dimensionale Aard van de Tijd
Zelfs al meten jullie de uren van de dag niet als lang of kort, veraf of nabij, toch spreken jullie van 12 uur. Omdat de tekens van het komen en gaan van de tijd vanzelfsprekend zijn, twijfelen de mensen er niet aan. En hoewel ze hem niet betwijfelen, begrijpen ze Tijd eigenlijk niet. Maar wanneer Denkende Wezens twijfelen aan hetgeen ze niet begrijpen, ligt hun twijfel nooit vast. Hierdoor komt hun vroegere twijfel niet noodzakelijkerwijs overeen met hun huidige twijfel. Toch is twijfel zelf niets anders dan… Tijd. [De Ruimte-Tijd die wordt geschapen door de 6.000.000.000.000.000.000 kg zware Moeder Aarde geeft ons TIJD om te twijfelen & te Filosoferen. Tijd bestaat slechts in de buurt van grote Hemellichamen]

Samenvatting van Gregoriaans B: 1973-2001

Geschreven op 01.55.55 – 24.08.2019 – TDH.

Nu de Destabilisering van Moeder Aarde de norm is geworden. In deze tijd vervangt de Technosfeer de beschaving en markeert zo het einde van de cultuur – De nieuwe BARBAARSheid krijgt de Overhand, wat uitmondt in een Totale oorlog. De datum van 9-11-2001 voltooit in feite de Technosferische Cyclus.

Van nu af aan zal het de komst van de Noösfeer zijn, maar dan niet op de manier die door de auteurs van The Biosphere Catalogue was voorspeld: “De actieve kr8 van de Noösphere bestaat uit de volledige harmonieuze synthese van de Biosfeer en de Technosfeer door middel van Intelligentie.”

Volgens de analyse van de Wet van TIJD is deze Intelligentie nergens Merkbaar omdat er geen Harmonie van Intelligentie KAN bestaan bij de huidige Timingstandaard die alle grote Acteurs in het Huidige Mondiale Conflict volledig Beheerst!

Aangezien de Technosfeer volledig een functie van de Kunstmatige TimingFrequentie is en aangezien de Kunstmatige Gregoriaanse tijd nu zichzelf aan het uitschakelen is, zal er, wanneer de natuurlijke tijd in de gehele Biosfeer is Hersteld, geen Technosfeer meer zijn om mee te Harmoniëren. [Deus EX Machina]

Op dat moment zal de noösfeer beginnen, maar dat alleen wanneer er in de hele wereld HARmonIE heerst. Alleen een harmonische standaard zal Harmonie in de wereld brengen. Het falen van de Gregoriaanse Calendar en zijn beschaving, die in de Nu ten onder gaande Technosfeer zijn Uitgekristalliseerd [ook letterlijk], dient snel onderkend te worden. Door zo SNEL mogelijk een Harmonische standaard toe te passen kan de overgang naar de Noösfeer beginnen, en kan deze Zichzelf oprichten en Opbouwen uit de resten van de Ten Val gekomen Technosfeer.

Indiaans Gezegde:

Pas als de laatste boom is verbrand of gerooid
Pas als de laatste stroom is vergiftigd
Pas als de laatste vis is gevangen en gegeten
Pas als de laatste Kooldioxyde is uitgeademd
Pas dan zal de mens weten dat GELD zelf
NIET Eetbaar is.

We zijn al weer 18 jaren op weg van de volgende cyclus van 28 Zonnejaren. Het is onrustig op de Aarde… De oerwouden van Zuid-Amerika staan in brand! Verder staan er op vele andere plekken in de wereld bomen in de brand. Blussen is zinloos, maar waarschijnlijk gaat moeder Aarde doordraaien onder een andere hoek… Wellicht wordt zij een Wieltje net als Uranus is.

Symbols of the Maya-Empire – Around 8.000 years ago
The Drawing of José Arguelles about him self!

The Navigator José Arguelles // Pacal Votan
Maya Tempel
The original how they computated the Galactic Ports in the 13×20 Tzolkin
Thank you José for all the Big Work that you are still currently doing as a Spirit that returned to my shop where an 18.8 kg Obsidian Skull resides from Mayan origin. Yukatan 4ever!

Door * Crystal Stars *

trading Gemstones from all over the world. Kinesiology, Healing @ a distance, Braingym & FamilyConstellation.

Één reactie op “Noösferische Sprong by José Arguelles {+2011} getransferreerd door [TDH]”

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.