Shakira sings Imagine

Pacal Votan = De sluiter van de Cyclus (op 21-12-2012) = José Arguelles

De Sprekende Steen van Profetie die het Volk van de Dageraad en het Volk van het Boek verenigt.

En als zij u afwijzen, zo zijn al eerder apostelen afgewezen,

die met heldere tekenen kwamen, boeken met duistere profetiën en

het Boek van Verlichting.

  • Heilige Koran, Sura III, 19.184

Allen die God en de Apostel Gehoorzamen

verkeren in het gezelschap van hen, op wie de Gratie God’s rust,

van de profeten die onderrichten,

de oprechte liefhebbers van WaarHeid,

de getuigen die belijden en de rechtvaardigen,

die Go(e)d doen, Ah, wat een wonderschoon gezelschap!

Zo is de goedgunstigheid van Go(e)d: en het volstaat dat God All(es) WEET.

 

** Heilige Koran, Sura IV, 9:69-70

 

 

Paradise by 2 Unlimited
Advertenties