20161123l-pngBron: Medisch Dossier ­ Wat artsen je niet vertellen

Ik zou graag willen weten of het nieuwe cholesterolverlagende geneesmiddel van Parke-Davis/Pfizer, Lipitor (Atorvastatine) een nieuwe, andere vorm van een calciumremmer is en of dit middel veilig is. Mijn man kreeg dit middel ongeveer een jaar geleden vooronder bijwerkingen aangeprezen werd. Ik zou aanvullende informatie zeer op prijs stellen.
An, Chichetser

suggereert, een statine en geen calciumremmer. Het werkt door een enzym te remmen dat een ander enzym in mevalonaat omzet, een voorloper van sterolen zoals cholesterol. Atorvastatine werd als wondermiddel aangeprezen omdat er uit drie maandenlange multicentre studies over Lipitor versus drie veelverkochte andere statines (simvastatine, pravastatine en lovastatine) bleek dat Lipitor het sterkste cholesterolverlagende effect had. De klinische resultaten van de patiënten zijn echter niet bekend (hoeveel mensen er overleden of beter werden door dit middel.)
In een grootschalig onderzoek (het National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel (NCEP-ATP)) bereikten 93% van de patiënten met minder dan twee risicofactoren voor coronaire hartziekte (CHD) en een LDL-cholesterolniveau van 190 mg/dl het targetniveau van 130 mg/dl of minder. Echter, maar 19% van de patiënten die reeds CHD hadden, bij een LDL-cholesterolniveau van meer dan 130 mg/dl, bereikten hun targetniveau van 100 mg/dl of minder. Dus hoe effectief het middel voor uw man zal zijn, hangt af van hoeveel risicofactoren voor hartziekte hij heeft en of hij al aan een hartziekte lijdt.
Tot nu toe hebben we nog nooit gehoord van een werkelijk veilig geneesmiddel zonder bijwerkingen. Lipitor vormt hierop geen uitzondering. De Amerikaanse Physicians’ Desk Reference bevat twee waarschuwingen over dit middel. De eerste betreft mogelijk lever disfunctie, een typisch bijverschijnsel van lipideverlagende middelen. Chronische biochemische veranderingen van de leverfunctie, waaronder de verhoogde transaminasegehaltes (een leverenzym) werden telkens geconstateerd in 7 van de 1000 patiënten in de studies. Als de dosis groter is dan 20 mg per dag geldt dit voor 1 op de 50 patiënten die het middel innemen. Soms, maar niet altijd, kunnen deze afwijkingen verholpen worden door lagere doses te geven of het middel niet meer aan de patiënt toe te dienen.
Parke-Davis/Pfizer beveelt aan om leverfunctietests uit te laten voeren voor men aan het middel begint en op gezette tijden na de behandeling. Veranderingen in het niveau van leverenzymen doen zich meestal tijdens de eerste drie maanden voor. Vanwege dit effect op de lever dient het geneesmiddel heel terughoudend gebruikt te worden bij patiënten die regelmatig veel alcohol drinken of een geschiedenis van leverziektes hebben.
Het andere probleem omtrent dit geneesmiddel is de werking op de skeletspieren. Patiënten die deze en andere statines gebruiken kunnen last krijgen van onverklaarbare spierpijn, spierzwakte en gevoeligheid. Dit is het gevolg van verhoogde gehaltes van creatine fosfokinase (CPK), een enzym dat de spierenergie afbreekt. Het risico van verhoogde PKC-gehaltes wordt nog groter bij patiënten die ook cyclosporine, erythromycine, het B-vitamine niacine, azole anti-schimmelmiddelen of derivaten van fibrinezuur innemen.
Van Lipitor wordt gezegd dat het ‘goed verdragen wordt’ omdat minder dan 2% van de patiënten tengevolge van bijwerkingen met de kuur stopt. Als dat aantal niet zo groot lijkt, hoe er dan rekening mee dat het 1 van de 50 patiënten betekent. De voornaamste bijwerkingen zijn hoofdpijn, een aanhoudend griepachtig syndroom, pijn in de darmen, rugpijn, allergische reacties, faryngitis (keelontsteking), constipatie of diarree, sinusitus, slapheidgewrichtspijn en myalgie. Andere bijwerkingen zijn onder meer een droge mond, maagklachten, flatulentie, overgeven, anorexia, maag- of darmzweren, amnesie, dermatitis en andere huidaandoeningen, frequente aandrang en andere urinaire problemen, impotentie, nierstenen, fibrocysteuze of vergrote borsten, oogbloedingen, doofheid, glaucoom, smaakverlies of ­afwijkingen, hartkloppingen, migraine, orthostatische hypotensie (plotseling verlaagde bloeddruk bij het opstaan), flebitis, hyper- of hypoglykemie, jicht of gewichtstoename.
Aangezien deze geneesmiddelen tegenwoordig als snoepjes worden uitgedeeld, blijft de vraag of uw man het middel echt wel nodig heeft. Dat is natuurlijk afhankelijk van zijn risicofactoren. Het is helemaal niet onomstotelijk bewezen dat een hoog cholesterolniveau daadwerkelijk hartziekte veroorzaakt.
Daarentegen zijn er wel volop aanwijzingen dat een dieet van degelijke, onbewerkte organische voedingsmiddelen, een verstandig gebruik van voornamelijk onverzadigde vetten en regelmatige lichaamsbeweging in combinatie met bepaalde voedingssupplementen (vooral magnesium en chroom) vaak helpen om ziekte te voorkomen. Het is echter niet verstandig om uw man zonder begeleiding van een ervaren arts met het middel te laten stoppen.

Advertenties