Regeringsplan wat echt zoden aan de dijk zet, als het wordt uitgevoerd!

V

http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=http://www.hhff.info

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~==~~==~~==~~==~~==~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Vrede thuis, vrede in het Universum – Atatürk

Vereniging voor Leven

Fijn dat U de moeite neemt om onze plek op dit gigantisch grote world-wide-web te bezoeken. We stellen ons tot doel stelt informatie te geven over harmonie en gezondheid. Twee peilers waarop ons huidige bestaan gebaseerd kan zijn, maar het vaak niet is doordat de zaken anders voorgesteld worden dan dat ze eigenlijk zijn. We proberen enig licht te scheppen in de duisternis. Hiernaast staat een plaatje van de zonsverduistering van 1999 gezien vanuit Arnhem (94%). Daar duurde het nog ongeveer 8 minuten totdat het licht terugkeerde. Laat het licht ook terugkeren voor u zelf, voor uw gezondheid.

We hebben een aantal producten in ons assortiment die U kunnen helpen om gezond te zijn en te blijven. Het gaat om veilige persoonlijke verzorgingsproducten, voedingssupplementen, pro-biotica, maar ook om het zuiniger laten rijden van auto’s.

Verder is er een gedeelte van onze site dat aandacht besteed aan zaken die gaan over vrede. Een vrede die de basis (foundation) moet zijn voor het voortbestaan van het leven op deze mooie planeet. Het bedrijf heet Harmonic Health, maar deze onderliggende basis van een verenigde wereld is zeker zo belangrijk.

Op het moment dat je beseft dat je iets weet, dan weet je pas dat je niets weet…. Daarom: we staan altijd open voor nieuwe suggesties van producten die u kent en waarover u zou willen vertellen. Wees in ieder geval welkom hier en aarzel niet contact op te nemen indien u dat wenst.

Voor mijn opleiding in Touch for Health (onderdeel van Kinesiologie) zoek ik mensen waarmee ik praktijkervaring op kan doen in het balanceren. Mocht u belangstelling hebben mail me dan op: TFH

12 jaar oud meisje die de VN voor 5 minuten laat luisteren – waarom was dit geen wereldnieuws in 1992?
We become Silent – a video about Codex Alimentarius being a threat to anyone’s health (Engels).
Every day is a day of PEACE

Inkomenspolitiek

We schaffen de onderste schijven van de inkomstenbelasting af. Dus iedereen is vrij om tot 20000 euro / jaar vrij te verdienen zonder inkomstenbelasting. Het Centraal Planbureau kan kijken wat de volgende schijven dan moeten gaan kosten in de inkomstenbelasting. Het extra geld wat de mensen dan te besteden hebben zal dienen als een aanjager van de economie en het zwarte circuit legaal maken. Deze mensen zullen hun inkomsten gaan opgeven zodat zij daar wel sociale premies van betalen. Het belastingstelsel zal een ingrijpende her-formatie krijgen waarbij e.e.a. erop gericht is meer geld in het economische circuit te brengen dan naar de overheid. Vergeet niet dat bij iedere aankoop BTW richting de staatskas vloeit…

Onderwijs

We maken onderwijs tot 24 jaren gratis. Wat is het voor zinloos
rondpompen van geld als je eerst een student een studiebeurs geeft
om van hem vervolgens hiervan collegegeld te vragen en boeken
te kopen. Het houdt alleen bureaucratie in stant waar niemand
iets aan heeft. De mensen die vrij komen doordat de studiefinancieringsinstelling
kan worden afgeschaft, kunnen uiteraard voor de klas. We moeten
ervoor waken dat het onderwijs niet wordt overschaduwd door een
bepaalde bedrijfstak. Uiteraard kunnen bedrijven wel invloed uitoefenen
op de manier van scholing en welke vaardigheden ze wensen, maar
het moet niet zo zijn dat zij bepalen welke vakken er gegeven
worden. Door het gratis maken, maak je geen onderscheid tussen
mensen en krijgt eenieder gelijke kansen. Je zou bijvoorbeeld
de kinderbijslag af kunnen schaffen, wat ook weer een stuk vereenvoudiging
met zich meebrengt, om ieder kind tot 24 jaren gratis onderwijs
aan te bieden.

Daar waar ik uit stam.. 1972..

Paspoort en identificatie

We hebben jaren gedaan over een ‘fraudebestendig paspoort’.
Dat er niemand op het volgende idee is gekomen is mij een raadsel.
Onze burgelijke stand database kan toch gemakkelijk worden uitgebreid
met 1 veld waarin een scan komt te staan van het paspoort van
deze man of vrouw? Op ieder controlepunt moet uit deze database
kunnen worden gecontroleerd of het paspoort vervalst is of niet.
Dit is via internet gemakkelijk te doen. Het enige wat goed beveiligd
moet worden is de scanstraat van de paspoorten. De valse mogen
daar niet langs komen natuurlijk…. Als je zorgt dat de database
up-to-date is met de paspoorten die je uitgeeft, dan vis je ieder
vals paspoort er zo uit. Het werkt natuurlijk pas optimaal als
dit systeem wereldwijd ingevoerd wordt, maar voor de Nederlandse
paspoorten is al een stap. We worden opeens een stuk minder aantrekkelijk
om valse paspoorten te maken en we hebben een waterdicht systeem
ter controle en identificatie van personen.

Sport

Mits mensen goed eten en drinken is sporten goed voor ze. Waarschijnlijk
is het het beste om ieder een favoriete sport te laten kiezen
en deze met het onderwijs t/m 27 jaren gratis te laten zijn. Als
Nederlanders iets gratis krijgen, gaan ze het pas echt leuk vinden
en dat levert uiteindelijk nog meer gouden olympische medailles
op!

Parlementsleden en financiële belangen.

Om een goed democratisch bestuur mogelijk te maken, mogen parlements- en regeringsleden
geen aanmerkelijke belangen hebben in ondernemingen. Hierdoor
zou hun onafhankelijkheid in het geding kunnen komen. Hun stemgedrag
zou hierdoor zodanig kunnen worden beïnvloed dat ze handelen
uit naam van ondernemingen en niet uit naam van het volk waardoor
een waarvoor ze gekozen zijn. Dit geldt ook en zeker voor het
Europese parlement en de Europese commissie. Over Europa gesproken: Het verhaal van Herman Finkers staat nog steeds als een huis.

Landbouw

Slechts biologische landbouw toestaan. De export moet niet
bovenaan staan in Nederland. We hebben weinig grond t.b.v. landbouw
(2e dichtsbevolkte land ter wereld.) en die moeten en mogen we
niet zo uitputten dat de producten die er af komen geen voedingswaarde
meer hebben. Verder mogen we geen diervoeder importeren zodat
we een mestprobleem krijgen doordat er hier veel te veel uitwerpselen
krijgen dat we niet meer weten waar het heen moet. Dus: Zelf het
eten verbouwen voor de dieren die we houden, dat lost het mestprobleem
vrijwel direct op.

Beendermeel per direct verbieden. Zij is de oorzaak van B.S.E.
bij dieren en de ziekte van Creutzfeld-Jacobs bij mensen. Deze
ziekte wordt slechts veroorzaakt doordat we de dieren die we later
eten tot kanibalen hebben gemaakt.

MKZ-crises worden slechts veroorzaakt doordat de landbouw zo
gigantisch intensief geworden is, dat de dieren elkaar gauw aan
kunnen steken. Vroeger kwam MKZ uiteraard ook voor in natte periodes.
(In droge periodes verdampen de virussen.) Toen zette men de beesten
gewoon in carantaine zodat ze konden uitzieken. MKZ is absoluut
niet levensbedreigend en geneest eigenlijk vanzelf. Echter doordat
er zoveel dieren aan kunnen gaan lijden en we geen plaats meer
hebben voor carantaine moeten we ze afmaken. Dit pleit ook weer
voor minder intensieve landbouw die niet op export gericht moet
zijn, maar op het bedruipen van onszelf als eerste. Waarschijnlijk
is het de moeite waard eens te proberen of zilverionen in water
de oplossing brengen als er weer zo’n crisis langskomt… Lees hier meer over zilver als superantibioticum

Irrigatie van woestijngebieden.
Dit is een uitvinding hiervoor.

Verkeer

Gisteren weer eens over ons perfecte snelwegennet van Arnhem naar Zutphen naar NoordBroek langs Groningen naar Arnhem gereden. Snelwegennet? Tussen Arnhem en Zutphen? Tja die A348 had al lang in de uiterwaarden van de IJssel als drijvende pontons aangelegd moeten zijn…. Nu wordt het verkeer Dieren doorgeperst alwaar iedereen weet dat de Groene Golf werkt bij 60 kmph, maar waar men verzuimd heeft even 60 km bordjes te plaatsen… Tja daarover lag er laatst weer zo’n prent in de brievenbus… Ik reed 59kmph… Waar ik 50 mocht. Kassa weer 34 Eurootjes voor Den Haag. Bravo!!!!! Waarom reed ik daar 59? Omdat het kon. Als ik maar 50 had gekund, dan had ik het wel gereden… Mn auto rijd nog steeds. Met deze 59kmph was ik dus te snel volgens onze sterke arm…. Komt het nu in niemand op om op dit soort wegeneen Max snelheid te gaan hanteren van 70 kmph? Als het langzamer moet, remt iedereen wel af…. De CentrumRing In Arnhem, De Uitvalswegen richting Arnhem in en uit…. Moeten ECHT allemaal 70 worden…. Waarom? Om files op de snelwegen te voorkomen. De Pleiroute moet ZSM weer 120 kmph worden…. En als u toch noteerd…. Trek dan de A15 zsm door richting A18 (knooppunt met A12) zodat we weer een paar fly-overs rijker zijn….

De matrixborden boven de weg mogen slechts aangeven dat het
druk is. Een maximum snelheid aangeven zorgt altijd voor een flessehals
en meer files. Een waarschuwing voor filegevaar is daar slechts
op zijn plaats. Voorbeeld: Iedere automobilist weet dat als er
nog 56 km/h gereden kan worden dat er dan meer auto’s per seconde
over een weg kunnen dan dat de snelheid kunstmatig wordt afgeknepen
naar 50 km/h. Slechts bij werk aan de weg kunnen de matrixborden
een snelheid aangeven ter bescherming van de wegwerkers. De snelheden
moeten niet alleen 50, 70 en 90 meer zijn, maar moeten veel preciezer
worden berekend om de doorstroming te garanderen. De doorstroming
in de grote steden is zodanig belabberd. Alle verkeerslichten
moeten op elkaar worden afgestemd zodat ze ervoor zorgen dat er
zo weinig mogelijk stil gestaan wordt. Het is onzin om
te denken dat mensen voor de lol door de stad gaan; ze moeten
wel anders deden ze het anders!

Uiteindelijk is het slim om gewoon de benzineprijs te laten
regelen hoeveel iemand betaald voor zijn auto. Allerlei maatregelen
die meer kosten dan dat ze opleveren zoals rekeningrijden o.i.d.
moeten meteen van de baan.

De betuwelijn kan beter worden gebruikt als hogesnelheidslijn
als ‘ie er toch ligt omdat het vervoer hierover duurder is voor
de vervoerders dan over bestaande spoorlijn.

Overwogen moet worden dat een magneetzweeftrein stukken zuiniger
is met energie dan de huidige hogesnelheidstreinen. Daarbij komt
ook nog eens dat een magneetzweeftrein bepaalde vliegtuigroutes
overbodig maakt als deze eenmaal is aangelegd tussen bijvoorbeeld
Amsterdam en Groningen. Een hogesnelheidstrein op conventionele
gronden is minder veilig dan een magneetzweeftrein omdat hij gebaseerd
is op hetzelfde principe dan de trein uit 1848 die reed tussen
Haarlem en Amsterdam. De magneetzweeftrein heeft een lineaire
motor en is niet onderhevig aan slijtage.

Tussen 01.00 en 04.00 uur ’s nachts is het zo rustig op de
weg dat we eigenlijk de lichtvervuiling uit moeten schakelen:
Schakel de straatverlichting uit en de mensen kunnen met licht
aan nog steeds de weg vinden. Er moet onderzoek worden gedaan
naar energie-zuinige-high-power-LED’s om de straat te verlichten.

Maar eigenlijk doen we dit om het mogelijk
te maken om allemaal tegelijk op het werk aanwezig te zijn. We
moeten ervoor zorgen dat telewerken fiscaal aantrekkelijk wordt
voor de bedrijven zodat mensen die ver moeten reizen vanuit huis
het meeste werk kunnen doen. Uiteraard is er voor de sociale contacten
op het werk dan een soort centrale plek in Nederland waar bedrijven
dan samenkomen, maar dat is meer voor de teamgeest, dan voor het
werkelijk werken. Overleg kan eventueel via kabel en ADSL aansluitingen
via internet, maar af en toe persoonlijk moeten we niet uit het
oog verliezen, want het thuisfront kan het af en toe best zwaar
hebben met een thuis werkende man of vrouw. Voor de werkgevers
moet het aantrekkelijker worden gemaaakt om het zo te doen, maar
een nog betere oplossing is om (zoals ik) het fiscaal aantrekkelijk
te maken dat we op fietsafstand van het werk kunnen gaan wonen.
Dus geen slaapsteden als Maarssenbroek, Almere en Purmerend
en geen 400 bedrijfspanden in Amsterdam ZO. Waarom geen panden
in die slaapsteden? Scheelt een hoop ergenis, file-ellende, tijd
en geld. Ook (dat zie ik als fietser) komen veel automobilisten
van nergens en ze gaan naar nergens (het beruchte ‘toeren’) Heden
ten dage worden nog steeds mensen geboren, die ANWB routes gaan
rijden met de auto en ze hebben nog haast ook. Schaf deze zooi
gewoon af en fiets die routes! Dat is zeker beter voor de gezondheid.

De Betuwelijn is een van de meest overbodige spoorlijnen ooit
aangelegd. Alles gaat toch over water alhier? Wellicht dat ‘ie
dienst kan doen als hogesnelheidslijn naar het westen. In Duitsland
lijkt vooralsnog niemand een stukje voortzetting van de Betuwelijn
aan te leggen.

Leven in een rivierdelta

Waar we echter wel op moeten letten is het feit dat doordat
we rivieren op sommige plekken gekanaliseerd hebben, dat de bedding
dichtslibt, waardoor de rivier ondieper wordt en water niet kan
worden afgevoerd als er veel regen valt. Dit is een veel te weinig
belicht onderwerp in de strijd tegen het water. In plaats van
hoge dijken aanleggen, zou uitbaggeren van een rivierbedding ook
helpen. Op sommige plaatsen zouden wellicht stuwen moeten vervallen
om ervoor te zorgen dat het sediment naar zee wordt vervoerd en
niet in de rivierbedding achterblijft. (Dit was ook de fout bij
de Elbe in Duitsland in 2002)

Gezondheidszorg

We maken de gezondheidszorg gratis en de doktoren worden pas betaald als mensen ECHT beter worden. Mensen die een bepaald
medicijn nodig hebben, of een bepaalde operatie krijgen deze betaald
van de staat. Waarschijnlijk moeten we bekijken of dit Europa-breed
ingevoerd kan worden, naar Deens model. We moeten ervoor zorgen
dat er in principe geen geld meer verdient kan worden aan de ziektes
van anderen. Dit geeft een neerwaartse soort spiraal die uitmond
in het niet geheel oplossen van de ziektes van de mensen. In principe
behoort de Farma-industrie een staats-industrie te zijn, dan zag
zij bijvoorbeeld iets in het gezond houden van mensen door bijvoorbeeld
vitamines, homeopathie of andere natuurgeneeswijzen. Sommige mensen
sterven aan medicijn-vergiftiging. Dit is toch een tegenspraak?
Die medicijnen waarvan zovele mensen verwachten dat ze beter worden,
diezelfde medicijnen vergiftigen ze eenvoudigweg. Mensen die bewust
een bepaald risico willen lopen (bijv. rokers) zullen zich moeten
verzekeren voor de kosten van een operatie in de toekomst, deze
operatie is niet gratis. Rookverbod in alle bedrijven, horecagelegenheden
en openbare instellingen. Rookpaviljoens buiten zijn de enige
plek waar gerookt kan worden.

Wat scheelt dit? De complete ziektekostenverzekeringsinstellingen
die ook weer geld proberen te verdienen aan uw ziekte. Al deze
mensen kunnen nu echt in de gezondheidszorg aan het werk.

Magnetrons moeten uiteindelijk worden verboden onder de vermelding
van de risico’s.

Het gebruik van niet natuurlijke kleurstoffen moet worden verboden,
evenals de smaakversterkers E621 t/m E635. In deze smaakversterkers
zit namelijk glutamaat. Dit heeft een stimulerend effect op mensen
waardoor ze een zak paprikchips achter elkaar kunnen opeten, terwijl
dat met een zak gewone aardappelchips (zonder E621) niet lukt.
Glutamaat is voor het lichaam een neurotransmitter. Verder zet
het de alvleesklier aan tot de productie van extra insuline waardoor
alle cellen open gaan staan om extra vet op te nemen! Als er teveel
van deze stof in onze hersenen komt, kunnen zij zelfs hersencellen
doden door ze te veel te stimuleren. Alvast een oproep aan alle
voedselfabrikanten: Vergeet deze stof en haal het er nu al uit!

SLS, Sodium Laureth Sulfaat moet worden verboden als kankerverwerkkende
stof.

In de ziekenhuizen van Nederland moeten we terug naar linoleum
vloeren die ieder jaar worden geïmpregneerd met lijnolie.
Deze stof heeft de eigenschap bacteriedodend te zijn. De huidige
vinyl vloeren zijn juist een voedingsbodem voor bacteriën.

Het idee dat harde vloeren beter zijn bij astma werkt slechts
als men iedere dag stofzuigt. Het grote voordeel van vloerbedekking
is dat de huisstof wordt vastgehouden tot de stofzuiger komt.
Bij niet stofgezogen harde vloeren waait de stof steeds op en
is er een grotere kans dat deze ingeademd wordt.

Het wordt heel hard tijd dat de farmaceutische industrie een
“Stichting” industrie wordt die zonder winstoogmerk
opereert. De mensen kunnen dan eindelijk echt beter worden door
stoffen die tegenwoordig te weinig in onze voeding zitten: Voedingssupplementen,
homeopathie, fytotherapie en praatgroepen.

Ik ben gestuit op een eeuwenoud middel tegen allerlei virussen,
bacteriën, schimmels. Dit middel is: zilverionen opgelost
in water. Ik gebruik het zelf nu een aantal dagen en je voelt
gewoon dat er allerlei kleine beestjes uit je lijf verdwijnen.
Het werkt geweldig: bij homeopaten wordt het nog wel eens gegeven
en het zou de eerste behandelmethode moeten worden in de wereld.
Als dat niet werkt, ga dan eens zoeken naar andere antibiotica.
“Wat artsen je niet vertellen…” Bedankt!

Er mag nooit sprake zijn van fluor in het drinkwater. Fluor
is net iets minder giftig dan arsenicum, ongeveer even giftig
als lood. Voor kinderen voor 21 jaar is Fluoride giftiger dan voor volwassenen, maar we zijn er allemaal mee ‘ge-ent….’ Meer hierover: Fluoride – een
gevaarlijk gif

Bouw

Er mogen slechts kantoren worden gebouwd als hier ook echt
vraag naar is. Dit voorkomt leegstand op plaatsen waar ook woonhuizen
hadden kunnen worden gebouwd. Nederland is klein en laten we in
ieder geval die stukken groene natuur die we nog hebben in ere
houden zodat we in ons land niet overal betonkolossen krijgen.
Die natuur hebben we ook hard nodig voor onze recreatiemogelijkheden.

Schoonmaakproject

We zullen in Nederland ons strand, de duinen, de bossen en
vooral de randen van de snelwegen en spoorlijnen moeten ontdoen
van de rotzooi die daar ligt. Het lijkt af en toe wel of de prullenbak
overal is! We zullen het eenmalig opruimen, eenieder die meedoet
zal hier door de Nederlandse staat voor betaald worden. Daarna
wordt de straf voor het achterlaten van rotzooi in de natuur:
1000 Euro per overtreding.

Afvalscheiding

Er bestaan echter technische mogelijkheden om uiteindelijk geen afval meer te hoeven verbranden – Afval als biomassa electriciteit laten opwekken is de enige weg….
Er wordt dan veel gerecycled. Het idee dat mensen zelf gaan scheiden
moeten we laten varen, daarover hebben we ze te lang voor de gek gehouden.

Energie

Zo veel mogelijk alternatieven voor kolen, olie en gasstook
gebruiken. Accijns van de biologische diesel en alcohol afhalen,
zodat deze aantrekkerlijker worden als autobrandstof. Als de olie
op is, zullen we ook op deze manier moeten rijden.

De oliemaatschappijen moeten in 2010 evenveel energie opwekken
door zon, wind, water en biomassa dan dat zij verkopen via olie (benzine).
In 2025 moeten we alle energie die we gebruiken door zon, wind
en water laten opwekken. Als we niet zulke strenge maatregelen
voorstaan, dan lopen we een kans dat het klimaat zo van slag raakt
dat we het misschien wel even heel warm krijgen, maar zelfs het
risico hebben van een nieuwe ijstijd. Als de warme golfstroom
niet doorgaat richting Noordpool, maar opeens bij Schotland omkeert,
dan is dat een begin van een nieuwe ijstijd! Zo’n ijstijd is geen
pretje en er zullen vele mensen omkomen van de honger omdat er
in verschillende klimaatzones geen landbouw meer mogelijk is.
Ook is het op deze manier niet nodig om olie uit natuurgebieden
te halen.

In principe is de capaciteit van zon en wind veel te laag in verhouding tot biomassa. Biomassa is over de jaren opgeslagen zonne-energie en is daarom veel rijker. Het is niet toevallig dat 85% van de energie die Essent als groene stroom verkoopt wordt gehaald uit Biomassa. Een paar batterijen opladen via een paar kleine zonnecollectoren, dat werkt wel, maar echt veel meer energie is er niet uit de zon (rechtstreeks) te halen.

Onderzoek naar kernFUSIE is zo weinig, maar hiermee is de manier
aanwezig om een zon op aarde te maken, die schijnbaar onuitputtelijk
electriciteit kan leveren. Kernsplitsing is ons opgedrongen omdat
fusie nog niet mogelijk was en heeft (zeker in Nederland) zijn
langste tijd gehad. Het moet mogelijk zijn om tussen magnetische
velden van supergeleiders een kernfusiereactie op gang te houden.
Tot nog toe zijn de meeste pogingen gestrand omdat er meer energie
ingestopt moest worden dan dat het opleverde. Een ouderwetse kernsplitsingscentrale
in Zuid Frankrijk ontvangt bijvoorbeeld net zoveel energie aan
zonlicht dan dat hij zelf opwekt. ~~ Koude Kernfusie staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste tekenen lijken zich aan te dienen… De mannen die het hadden aangetoond hebben dit waarschijnlijk gezien door een speciale kosmische stroming, daardoor was het niet reproduceerbaar. Onze Japanse Vrienden zijn ver op dit gebied. Zij waren de eersten die een licht bron konden maken die zo sterk was dat deze een lichtjaar verderop ook zichtbaar is… Ik verwacht de doorbraak dan ook vanuit het land van de Reizende Zon…. (of was het nu Rijzende zon ? ;))

We moeten zorgen dat alles gerecycled wordt aangezien we daarmee onze aarde niet verder uitputten en vervuilen. Dit soort vuilverbrandingsinstallaties zoals hier in Duiven moeten omschakelen op biomassa vergassing waardoor ze biologisch worden:

Is dit beter dan Recycling of is het een teken van onmacht?

Watermanagement

Het regelen van waterstanden door computers. Deze missen 1
input die de mens wel heeft: de weersvoorspelling en het gezonde
verstand. We zijn jarenlang verdroging aan het bestrijden geweest
en nu krijgen we af en toe veel te veel water. Gevolg: hoge waterstanden
in de rivieren en overstromingen. Eigenlijk hebben we hier tweedehands
weer; veel regen is 14 dagen eerder in de V.S. Wij krijgen dit
twee weken later, dus hebben we twee weken om te reageren. Goed
idee om in het voor- en najaar het water van het IJsselmeer 10
cm lager te zetten dan normaal, waardoor iedereen kan blijven
spuien en sommige overstromingen niet hoeven te gebeuren. Verbied
projectontwikkelaars te bouwen in uiterwaarden en maak waar mogelijk
de rivierbedding breder en dieper zodat we meer water kunnen afvoeren.
(Baggeraars! Kom terug naar Nederland, hier ligt veel werk.)

We moeten ervoor zorgen dat het in de woestijnen gaat regenen.
Het gemakkelijkste gaat dat door door een oude oliepijpleiding
zeewater te pompen. In het midden van de woestijn een meer te
laten ontstaan, zodat er water gaat verdampen midden in de woestijn.
Er bestaan een aantal plantensoorten die goed tegen zout water
kunnen. Deze moeten we daar laten groeien. Uiteindelijk zal het
verdampte water weer als regen naar beneden vallen. Misschien
is dit wel de beste manier om ervoor te zorgen dat er meer water
onderweg is in onze kringloop. Uiteindelijk zal er op deze manier
een natuurgebied ontstaan in de huidige woestijnen. Opgravingen
tonen aan dat dit vroeger ook het geval moet zijn geweest. Wel
moet erop worden gelet dat dit geen grote klimaatverschuiving
te weeg brengt. Dit zouden computermodellen van te voren kunnen
voorspellen. Hierdoor zou je ook het beste kunnen uitrekenen welke
woestijnen je wel en welke je niet moet doen.

We moeten ervoor zorgen dat de woestijnen weer groen worden. 2 Suggesties gevonden, waarvan degene met de zwarte platen wel mijn voorkeur verdiend.. Suggestie 1Suggestie 2. Zo snel mogelijk mee aan de slag, anders wordt de zeespiegel te hoog.

De ruimte in

Natuurlijk is Nederland veel te klein om een eigen raket naar
Mars te bouwen om daar gedeeltes te kolonialiseren. We moeten
echter wel mee blijven doen met onderzoeken zodat we mensen en
dieren kunnen onderbrengen als onze aarde echt te vol wordt. Onderzoek
naar het gebruik van Kernfusie kan ons helpen zoveel energie op
te wekken dat er grotere snelheden kunnen worden gehaald in de
ruimte waardoor we sneller heen en weer kunnen.

Oorlog & Wapens

We proberen elkaar te respecteren zoals we zijn en zullen net
zo lang praten tot we een oplossing hebben voor ons probleem.

Ons enige wapen is onze stem en spreken is zilver en zwijgen is
goud!

Prive wapenbezit moet worrden afgeschaft. Schietverenigingen
moeten de wapens die ze gebruiken slechts in de kluis bewaren,
metaaldetectoren moeten laten zien dat niemand wapens mee naar
buiten neemt. Er is geen reden dan mensen in onze samenleving
die op 1 na de grootste bevolkingsdichtheid kent voor eigen rechter
gaan spelen. Wapens in het leger en voor de politie zullen dan
en slechts dan nodig zijn bij het oplossen van criminele delicten.
De enige manier om dit te bereiken is waarschijnlijk de wapenindustrie
onder controle te brengen van stabiele regeringen die niet op
oorlog uit zijn. Dat laatste is wel lastig te bepalen, maar we
kunnen niet hebben dat er mensen rijk worden van de oorlog die
tussen anderen gevoerd wordt. De mens is nu eenmaal een ‘roofdier’
en zal een wapen dat hij heeft ook gebruiken.

De wapenindustrie en de wapenhandel zal slechts mogen leveren
aan politie, justitie en het leger. We moeten ons overigens wel
afvragen of de macht van het leger wel moet worden ingezet tegen
andere volkeren of andere denkwijzen. Ook voor hen moet het moeilijk
zijn om de wapens te gebruiken en er zal eerst een bepaalde drempel
moeten zijn qua toestemming wapens te gebruiken. Uiteraard moeten
messen weer worden ingeleverd alsook andere mogelijke wapens zodat
we onze samenleving kunnen beschermen tegen de mensen die niet
met deze dingen om kunnen gaan omdat ze eenvoudigweg geestelijk
niet in staat zijn om conclusies te trekken.

Voor mijzelf geldt dat ik dienst geweigerd zou hebben omdat
ik niemand zou willen of kunnen neerschieten of althans dat te
leren. Ik ben echter afgekeurd met S5.

Tijdreizen

De mensheid is altijd op zoek geweest naar waarom de toekomst open en het verleden gesloten. Teletijdmachines van professor Barabas hebben ons versteld doen staan van wat er allemaal mogelijk is. Maar alles is mogelijk: je kunt vrij reizen in het verleden door er aan te denken. Je kunt ook vrij reizen in de toekomst door ervan te dromen. Maar vergeet dit niet: Wens. Ook deze is nog wel aardig en is ook nog zelf geschreven: “Illusie”.

Arbeid overal even duur..

Zorg ervoor dat arbeid overal in de wereld even duur wordt,
zodat de mensen ongeveer gelijk verdienen. Dit zorgt ervoor dat
het voor bedrijven niet meer aantrekkelijk is om productie uit
te besteden naar “lage-lonen-landen.” Het voordeel hiervan
is dat de mensen overal gelijke koopkracht krijgen en dus wereldwijd
(evt. via Internet) kunnen inkopen. Het verschijnsel economische
vluchteling verdwijnt dan.

Prijs van dit alles

Uiteraard hangt aan bovenstaande verhaal een prijskaartje,
maar ik denk dat het de enige manier is om ons land voor iedereen
leefbaar te houden. We kunnen ons land niet leefbaar houden als
we de kloof tussen arm en rijk steeds groter laten worden. De
enige manier om geen onderscheid te maken tussen arm en rijk is
door onderwijs en gezondheidszorg gratis te maken waardoor niemand
te kort hoeft te komen, als hij of zij maar wil… Hoogstwaarschijnlijk
zullen deze maatregelen Europa-breed in moeten worden gevoerd
en misschien wel wereldwijd om nergens een paradijs ten opzichte
van een ander land te creeëren. Als mensen geen reden hebben
om te vluchten, dan blijven ze echt wel in hun eigen land, dus
maak a.u.b. nergens in de wereld oorlog – wellicht door deze partij ook elders op te richten -, dan is het asielzoekers”probleem”
snel opgelost.
P.S. Als hier wordt gezegd “gratis”, dan wordt er bedoeld dat alle kosten worden betaald uit de belastingopbrengsten, zoals dat bijvoorbeeld nu al gebeurt met geld voor de omroepen. Dit was vroeger een aparte belasting.

Geld

Is op dit moment een noodzakelijk kwaad. We lossen veel op door het maar helemaal af te schaffen, maar in deze overgangsfase naar een betere wereld lijkt me dat nog een paar stappen te ver. Uiteindelijk zal het wel worden afgeschaft, zo is de verwachting.

Tijd

We moeten naar een synchrone kalender om de fout in de tijd te corrigeren. De 12:60 frequentie heeft een verkeerde uitwerking op de mens en hiermee op zijn leefomgeving. We moeten de transformatie van de technosfeer naar de noösfeer gaan ondersteunen..

Voortplanting

Door onze monogame samenleving hebben we jaren lang de evolutie onnodig vertraagd. Onze natuur is polygamie en polyandrie. Dit moet weer worden gelegaliseerd om de diversificatie en hiermee de evolutie te ondersteunen… Natuurlijk was het in het verleden voor het overleven van de kinderen van belang dat ouders bij elkaar bleven en hun een veilig onderdak boden… Maar de tijden zijn veranderd…

Google Discussiegroepen
Aanmelden bij 2012 [Maya]
E-mailadres:

Naar deze groep gaan

Vertaling in vele talen op de wereld… van “Stel je voor dat….”

Video-versies van Imagine ~ na contact met de belangenbehartiger van de Beatles in California, US mogen deze filmpjes blijven bestaan op Internet…:
1971 Music Video of Imagine
Rock ‘n’ Roll Hall Of Fame – 2nd September 1995 Bon Jovi – Richie Sambora
John Lennon – Acoustic
July 16th 2006 Madonna
Shimon Peres’s 80th birthday. President Bill Clinton sings with 16-year old Israeli phenomena Liel, 40 Israeli children, and 40 Arab children! Children & Bill Clinton
Elton John
Nice pictures with Spanish Subtitles
Imagina en Español
Neil Young performs Imagine by John Lennon as tribute for 9/11 victims Neil Young

Onder het motto “Wijs is Hij/Zij die de Wijsheid van Anderen verzamelt” onderstaand partijprogramma. Het is verzameld in bijna 38 jaar leven en het is vrij kopieerbaar, overneembaar, want de uitvoering ervan kan NIEMAND alleen.

Laten we als jonge generatie eens laten zien hoe we dit land bedoelen… Ik moet u zeggen dat het mij bijzonder verheugd u op deze pagina te mogen verwelkomen en ik vraag u dan ook uw opmerkingen en suggestie gewoon via de deze link aan mij door te mailen. Let op: Onderstaand programma is nooit perfect… Heb je ideeën, om zaken nog beter neer te zetten… Mail alstublieft zodat we dit land samen gaan regeren en niet meer vanuit een ivoren toren want:

Pas als de laatste Grond vergiftigd is
Pas als de laatste Boom gerooid is
Pas als de laatste Stroom vergiftigd is
Pas als de laatste Lucht vervuild is

Pas dan, zal de mens weten, dat GELD niet eetbaar is…

(Indiaans gezegde)

 

Tot slot….

Geachte heer Wilders, U noemt MIJ een islamitische kleurling?
Als U kwaad wordt, wordt u roodachtig paars.
Als U zich schaamt, wordt u knalrood.
Als Uw lever het allemaal niet kan bolwerken, wordt u geel.
Als U een onderhuidse bloeduitstorting heeft, wordt u blauw.
U kunt alle kleuren van de regenboog aannemen, maar ik blijf… Bruinachtig Zwart of Zwartachtig Bruin…
We zijn allemaal kinderen van hetzelfde universum, met wat voor kleur God ons ook geschapen heeft.
Voor U heer Wilders deze zin: Oordeel niet, alles is Goed.

Advertenties