Dit werd geschreven aan mijn bedrijfje door Siegfried Bok. Helaas in 2014 overleden.

L.S.,

De ruim 100 e-mails, die ik de afgelopen tijd wisselde met Tjarko Holtjer vonden een totaal andere weg dan ik aanvankelijk had gedacht. Zijn verhaal op HHFF over mij geeft wel ongeveer weer welk een levensgevecht ik heb moeten leveren in de medische wereld. Natuurlijk is het de waanzin ten top dat wij ons wapenen tegen ziekte met wapens die in alles overeenkomen met de wapenindustrie in het groot. We gebruiken gif (farmaceutica), bacteriologische wapens (antibiotica), het mes (geweer) en als de nood erg hoog is zetten we kernwapens (bestraling) in om vermeende vijanden te lijf te gaan. Het is natuurlijk nog belachelijker dat we deze “mass destruction” wapens in het groot inzetten tegen anderen, die anders willen beheersen dan wij menen dat goed is.
Maar dit ter zijde.
Ten eerste is langzaam maar zeker wel duidelijk dat alles wat de mens wil beheersen lijdt onder deze dictatuur. De gekke koeien-ziekte is daar een goed voorbeeld van. Ziekte-beheersing leidt tot meer ziekte in kwaliteit en kwantitait zoals mensen elkaar willen beheersen vroeg of laat tot oorlog leidt. Alle wetten, leefregels, geboden en verboden maken dat wij “niet meer kunnen zingen zoals we gebekt zijn” en dit is wat ons ziek maakt. Nog erger dan deze verziekende factoren is de volkspropaganda en reclame-industrie.
Het zijn alle mechanismen die werken op onze emotie.
Mijn jarenlange zoektocht naar ziekte kwam – zoals Tjarko Holtjer verwoordde – inderdaad door een miniscule afwijking in onze hersenen. Het is die verkalkte brug tussen denken en weten die ons enerzijds zo uniek maakt, doch anderszijds doet lijden. Het is waarvan de taal zegt dat denken vijandsbeelden creëert. Zodoende kunnen we stellen dat des te meer we weten te beheersen en/of bedenken des te groter worden ook de vijanden ziekte en oorlog.
Vreemd genoeg is deze denk-ontwikkeling en/of denk-evolutie geen rechtlijnige, doch verloopt in golfbewegingen. Vreemd genoeg is deze golfbeweging eenzelfde die culturen laat komen en weer laat verdwijnen. Deze golfbeweging maakt dat ziekte zelf ook een evolutieproces doormaakt. Het begint met een epidemie die we de pest noemden, daarna is er een fase van aderverkalking, daarna kanker, tenslotte Aids (die aan het eind van de Egyptische Hoogconjunctuur Sida = uitgang heette) om daarna ten onder te gaan in een zelfvernietigende oorlog.
Het zijn alle genetische afwijkingen, die onze geest van leven doet veranderen. Het zijn veranderingen die van generatie op generatie als zogenaamde erflast en/of zielepijn met het klimmen van de beheersing in ernst toenemen.
Niemand is daarvan gevrijwaard. Iedereen heeft die lange generatie-weg afgelegd, maar iedereen een andere. Daarom zijn er ook zo veel verschillende ziekten en/of – in de geest van leven – meningen.
Individueel is bestrijding en/of preventie tegen ziekte op 1001 manieren mogelijk, doch het betekent tezelfdertijd dat wij onze kinderen tevens belasten met een nog groter probleem.
Een oplossing en/of goede raad in deze is onmogelijk. De winst voor de een is altijd weer een verlies voor de ander. Dat is de dualiteit des levens, waar geen oplossing voor is.
Zo is het met vitamines, antibiotica, de griepspuit en zo is het met alle overlevingsmiddelen die we uitdachten. Alles heeft zijn zijde en zijn keerzijde.
Ik vind het heel bijzonder dat de drijfveer achter Harmonic Health Free Forever – Tjarko Holtjer – niet schroomt om ook de keerzijde van zijn gezondheidsfanatisme openlijk aan U te verhalen. Het is deze waardering die mij doet schrijven in zijn gezondheidsbuletin en hoop slechts dat dit bij U tevens leidt tot overpeinzing waar wij zelf en iedereen om ons heen mee bezig is.
Siegfried Bok.

Advertenties