On this night I will read a message about the discovery of yourself in both English and Dutch. Afterwards we will be able to share our feelings on this piece. So please be voice-enabled to have a lovely discussion…

The discovery

Has anyone told you that you are completely well enough?
That you are living beautiful enough, sweet enough, wise enough, strong and smart enough ?
Has anyone seen how you are doing your best to carry on at your best possible way?
To handle everything life offers to you?
Has anyone told you that you are allowed to take a break for some time?
Resting for a while, feeling the satisfaction because you are doing sufficient to satisfy?
Whispers someone support and encouragement to you like well done, do so, you should do so, you might say no, come on, you can do it, hold on, let it loose, it is good, you dare to do, whatever you do – I am right behind you.
Does someone strikes you softly along your cheeks while you are asleep?
And stays that one smiling of admiration and proudly looking at you in your bed?
Does someone sing lullabies when you can’t fall asleep?
Does someone kiss you awake when you are dreaming nasty?
Is someone glad when you come home?
And who is wishing you luck when you are leaving.
Is there someone listening to the whispering of your dreams and
encourage you to chase them?
And encourage you when you encounter obstacles?
Is there anyone to celebrate your luck?
Uncontrollably to laugh with?
But also to face the black hole of your depression?
Does someone tell you that every feeling you experience may be there and that everything will pass by as well?
That after every winter it will become spring again.
Does someone love every little inch of your body?
Of every rolls of fat or lean part?
Of everything that is whole and sound and broken and is sick?
Is there anyone who thinks you are allowed to laze, to day-dream, to loaf about, to hang around, to mess about, without the obligation to create something?
Is there someone who cheers you up and says that you are allowed to sing out of tune?
Allowing you to dance crazier than crazy…?
Allowing you to wear strange clothing?
Allowing you to wear glitters if you want to show up?
You may follow your own style and taste.
You don’t need to toe the line
You may scream and guffaw
You may play the wag from time to time
You may eat chocolates heartily
Being noisy, colourful and unusual

Is there anyone who knows for sure that your intuition always intends to mean the best for you?
And that this is a compass where you sail along well?
Is there anyone who is glad that you exist and would never want to miss you because there is no one like you?
Does someone know that you are always doing your very best in a way you can perform at that moment?
And is there someone who considers that good enough, although you can do better tomorrow.
Is there someone where you are both at home and on adventure at the same time?
Someone on who you can trust without being captive?
Is there anyone whispering to you that you are just as perfect like a sparrow, a snowflake, a raindrop in spring or a kiss of a child?
Is there anyone who really loves you?

I now wish that you are that someone.
I wish you the discovery.
It was you yourself on who you were waiting for!

With this piece you might be able to reach this state of mind that Sylver sings about:

I’m no longer frightened
no more sleepless nights
no more bruises on my soul
troubles out of sight

I have no more sorrow
no more search for light
got my train of inner thoughts
back on the tracks of life

living my life again

swept away by the wind
i’ve changed
taken time to rearrange

Translated by Douwe Harrop from Dutch below:

De ontdekking

Heeft iemand je wel eens verteld dat je helemaal goed genoeg bent?
Dat je mooi genoeg, lief genoeg, wijs genoeg, sterk en slim genoeg leeft?
Heeft iemand gezien hoe je je best doet te roeien met de riemen die je hebt?
Om te gaan met alles wat het leven je biedt?
En dat je met alles wat je nu weet en kunt het best mogelijk doet?
Heeft iemand je al eens gezegd dat je wel even pauze mag nemen?
Even rusten, even voldaan zijn, om dat je voldoende doet om te voldoen?
Fluistert iemand je steun en bemoediging toe zoals goed zo, toe maar, moet je doen, je mag nee zeggen, kom op, je kan het, volhouden, je moet niks, laat maar los, het is goed, je durft het wel, wat je ook doet – ik sta achter je.
Strijkt er iemand heel zacht langs je wangen als je slaapt?
En blijft degene glimlachend van bewondering en trots bij je bed naar je kijken?
Zingt iemand slaapliedjes wanneer je niet kunt slapen?
En kust iemand je wakker als je akelig droomt?
Is er iemand blij als je thuis komt?
En die je succes wenst als je weggaat.
Is er iemand die het gefluister van je dromen hoort en je aanmoedigt ze achterna te gaan?
En je bemoedigd wanneer je onderweg obstakels tegenkomt?
Is er iemand om je geluk mee te vieren?
Onbedaarlijk mee te lachen?
En ook het zwartste gat van je depressie mee tegemoet te treden?
Zegt iemand dat ieder gevoel dat je ervaart er mag zijn en dat alles ook weer voorbij gaat?
Dat het na iedere winter ook weer lente wordt.
Houdt er iemand van elke centimeter van je lijf?
Van ieder vetrolletje en ieder mager plekje?
Van alles dat heel en gezond en stuk en ziek is?
Is er iemand die vindt dat je mag luieren, soezen, lanterfanten, hangen, lummelen, rotzooien, flierefluiten en rommelen zonder dat het iets moet worden?
Is er iemand die je toejuicht en zegt dat je vals mag zingen?
Gekker dan gek mag dansen…?
Rare kleren mag dragen?
Glitters op mag als het jou uitkomt
Je eigen stijl en smaak mag volgen
Niet meehoeft in het gareel
Mag gillen en keihard mag lachen
Af en toe mag spijbelen
Bonbons mag smikkelen
Luidruchtig, kleurrijk en ongewoon mag zijn

Is er iemand die zeker weet dat jouw intuitie altijd het beste met jou voor heeft?
En dat dit het kompas is waar je wel op vaart?
Is er iemand die blij is dat je bestaat en je nooit zou willen missen
omdat er niemand is zoals jij?
Weet iemand dat je altijd het beste doet dat je (op dat moment) kunt?
En is iemand die dat goed genoeg vindt, ook al kun je het morgen misschien beter.
Is er iemand waarbij je tegelijk thuis bent en op avontuur?
Iemand op wie je kunt bouwen zonder gevangen te zijn?
Is er iemand die je telefluisterd dat je net zo perfect bent als een musje, een sneeuwvlok, een regendruppel in de de lente of een kusje van een kind?
Is er iemand die echt van je houdt?

Ik wens nu dat jijzelf degene bent.
Ik wens je de ontdekking.
Je was het zelf op wie je wachtte!

Met dit stuk zou je jezelf terug kunnen vinden in dit stukje gezongen door Sylver:

Ik ben niet langer bang
geen slapeloze nachten meer
geen lidtekens meer op mijn ziel
Problemen uit het oog ontrokken

Ik heb geen zorgen meer
Geen zoektocht meer naar het licht
Heb m’n trein van innerlijke gedachten
terug op het spoor van het leven

Leef m’n leven opnieuw

Weggewaaid door de wind
Ik ben veranderd
Heb tijd genomen om mezelf opnieuw te organiseren.

=-=-=-=
Deutsch

Die Entdeckung

Hat jemand schon einmal gesagt, alle gut genug?
Dass Sie so nett, süß genug, klug genug, stark genug und smart living?
Hat jemand gesehen, wie Sie zu machen versuchen, mit dem, was Sie haben?
Um mit dem, was das Leben bietet Ihnen umgehen?
Und alles, was Sie jetzt wissen und lässt sich am besten tun?
Hat jemand schon einmal gesagt, dass sie eine Pause machen?
Eine Ruhe, gerade erst kennengelernt, dass Sie genug zu tun haben, zu erfüllen?
Jemand flüstert Ihre Unterstützung und Ermutigung sowie so weit, aber weit, Sie tun, Sie können nein sagen, come on, können Sie, zu ertragen, haben Sie nichts, lassen Sie es gehen, ist es gut, wagen Sie es tun, was Sie tun – ich bin hinter dir.
Jemand sehr sanft glättet sich die Wangen, als du geschlafen?
Und bleibt der einen lächelnden mit Bewunderung und Stolz in Ihrem Bett watching you?
Jemand singt Schlaflieder, wenn Sie nicht schlafen können?
Und Küsten jemand, den Sie wach, wenn Sie böse Traum?
Ist jemand glücklich, wenn du nach Hause kommst?
Und wünschen Ihnen viel Erfolg, wenn Sie verlassen.
Hat jemand hören das Flüstern Eurer Träume und ermutigt sie, Sie jagen?
Und Sie ermutigt, wenn man Hindernisse auf dem Weg begegnen?
Gibt es jemanden, der dein Glück zu ergreifen, um zu feiern?
Unkontrolliert zu lachen?
Und das schwärzeste Loch der Depression Sie konfrontieren?
Jemand sagt, dass jedes Gefühl, das man erleben kann gut sein, und dass alles passieren?
Das nach jedem Frühjahr bis zum Winter.
Hat jemand von jeden Zentimeter Ihres Körpers?
Vetrolletje jeden dünnen statt?
Alles, was Stück und sehr gesund und krank?
Hat jemand denken, Sie können sich entspannen, Puffs, Faulenzen, hängend, werden Geige, Chaos, Durcheinander, und pfeifen, ohne etwas happy-go?
Gibt es jemand, den Sie klatschen und sagen, Sie können gefälschte singen?
Verrückter als verrückt … tanzen kann?
May lustige Kleidung zu tragen?
Glitters auf, wenn es passt kann
Ihren eigenen Stil und Geschmack folgen können
Meehoeft nicht auf Linie
Kann schreiend und lachend schwer kann
Hin und wieder Schulschwänzen
Pralinen naschen kann
Noisy, bunte und ungewöhnliche kann

Hat jemand sicher sein, dass Ihre Intuition am besten immer bei sich haben?
Und dass der Kompass ist, was Sie Geschwindigkeit zu tun?
Gibt es jemanden, glücklich, dass es dich gibt und du würdest nie mehr missen wollen
weil niemand da ist wie du?
Hat jemand wissen, dass Sie immer das Beste, was man (damals) Sie?
Und jemand, der gut genug ist, obwohl Sie vielleicht morgen besser.
Gibt es jemand, den Sie sowohl zu Hause und Abenteuer?
Jemand, der dich, ohne dabei gefangen bauen kann?
Gibt es jemand, den Sie telefluisterd Sie so perfekt wie ein Spatz, eine Schneeflocke, ein Regentropfen im Frühjahr oder einen Kuss von einem Kind?
Gibt es jemanden, der dich wirklich liebt?

Ich möchte nun, dass Sie selbst die eins sind.
Ich wünsche Ihnen die Entdeckung.
Du warst selbst, wer auf dich gewartet!

Mit diesem Stück, das Sie fände sich wieder in diesem Stück von Sylver gesungen:

Ich habe keine Angst mehr
Keine schlaflosen Nächte mehr
keine Narben auf meiner Seele
Probleme aus dem Auge extrahiert

Ich habe keine Sorgen
Kein lästiges Suchen nach dem Licht
Haben mein Zug der inneren Gedanken
wieder auf die Strecke des Lebens

Lebe mein Leben wieder

Vom Winde verweht
Ich habe mich verändert
Genommen haben Zeit, um mich wieder zu organisieren.

Advertenties