Ga rustig op je wegen, temidden van alle drukte en haast
en weet welke vrede de stilte je kan schenken

Sta met allen op een goede voet, als het gaat
maar geef jezelf daarbij niet op

zeg jouw waarheid altijd rustig en duidelijk
en luister ook naar anderen.
Zelfs naar hen, die vervelend afgestomd schijnen te zijn
ook zij hebben hun verhaal.

Vermijdt luide ruzieënde mensen.
Zij zijn een last voor je geestelijk evenwicht.

Als je jezelf met anderen wilt vergelijken
weet dat of ijdelheid of bitterheid je deel zullen zijn
want er zijn altijd betere en slechtere mensen dan jij.

Verheug je op je succes en op je plannen
Streef er naar verder te komen maar blijf bescheiden
dat is het beste bezit in het wisselende geluk van het leven

Oefen je in voorzichtigheid met je zaken
de wereld is vol met truukjes en bedrog
Maar wordt daardoor niet blind voor wat je aan deugd
ontmoet: Er zijn er zoveel die het goede willen
en in het leven om je heen verbergt zich veel heldendom.

Wees jezelf!
Huichel geen vriendschappelijk gevoel, waar je het niet voelt
maar wees ook niet neerbuigend over liefde, als die zich bij jou beweegt.
Er is al zoveel ontmaskering, zoveel droogte
Maar er groeit met volharding telkens weer nieuw gras.

Vlucht niet voor de lessen die de jaren je geven
Geef je jeugd bescheiden terug, wanneer ze eindigt
verzorg je geestelijke krachten,
zodat ze je kunnen beschermen, wanneer ongeluk je treft
vergooi je krachten niet in donkere vermoedens.
De meeste angst ontstaat door vermoeidheid en eenzaamheid.

beheers jezelf en wees vriendelijk en zacht voor jezelf.
Je staat midden in de wereld, niet minder dan bomen of sterren.
Je hebt er een recht op, hier te zijn, en of je het merkt
of niet, de wereld ontvouwt zich toch op haar manier.

Leef daarom in vrede met God
hoe jij hem ook verstaat.
en waar je je voor inzet en wat je dromen ook zijn
houdt vrede met jezelf.

Vergeet niet: met al haar zorgen en al haar lijden:
de wereld kan geweldig mooi zijn

leef daarom zorgvuldig;
probeer gelukkig te zijn.

Max Ehrmann (1927)

Advertenties